مقاله تعارض سلب مالکیت با حق تابعیت

تعارض سلب  مالکیت در دادگاه ویژه اصل 49 با حق تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی   کامران کهرم kamrankahrom@yahoo.com   دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی         چکیده: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه ای جهت بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت اموال اشخاص تحت عنوان دادگاه […]

Read more


مقاله روزنامه صوراسرافیل

اشتغال‌زایی برایِ وکلا از شعار تا عمل یکی از دغدغه‌هایِ مهمِ پیش‌آمده در سال‌های اخیر، پس از پذیرش گسترده کارآموزان وکالت و در پی آن ورود وکلای جوان و تازه‌کار به شغل وکالت، چگونگی جذب موکل و در نتیجه عدم اشتغال و بیکاری آنها می‌باشد. وکیل جوان با هزار امید و آرزو و نگرش ظاهری […]

Read more